Stevilo imetnikov vrednostnih papirjev (VP) v Sloveniji, delez tujih imetnikov v odstotkih, zneski in datumi izplacanih dividend

Spremembe za zadnji dan (v2)

Zadnji objavljeni podatki za vse VP

Skupaj vseh VP po dnevih

Novi VP

KDD obvestila

Posli na trgovalnem sistemu SI ENTER

Kontakt: info@podatkar.si